Hinnasto / Priser

Vuosijäsenyys
VIP – kuntosali ja liikuntaryhmät. Sisältää yhden henkilökohtaisen harjoitusohjelman vuodessa.65€/kk
Liikuntaryhmät55€/kk
Kuntosali. Sisältää kaksi henkilökohtaista harjoitusohjelmaa vuodessa.45€/kk
Liittymismaksu20€
Inbody20€
MuutOpiskelija / eläkeläinen
Kuukausikortti: kuntosali JA liikuntaryhmät80€/kk
Kuukausikortti: kuntosali TAI liikuntaryhmät65€/kk60€/kk
Päiväpassi15€10€
10 x kortti, henkilökohtainen, 6 kk100€80€
Inbody35€
Henkilökohtainen kuntosaliohjelma85€
Årsmedlemskap
VIP – konditionssal och motionsgrupper. Inkluderar ett personligt träningsprogram per år kostnadsfritt.65€/mån
Motionsgrupper55€/mån
Konditionssal. Inkluderar två personliga träningsprogram per år.45€/mån
Anslutningsavgift20€
Inbody20€
ÖvrigaStuderande /pensionär
Månadskort: konditionssal OCH motionsgrupper80€/mån
Månadskort: konditionssal ELLER motionsgrupper65€/mån60€/mån
Dagspass15€10€
10 x kort, personliga, 6 mån100€80€
Inbody35€
Personligt träningsprogram85€

Maksuvälineinä käy myös: Ticket Duo, Ticket Virike, Virikeseteli, Smartum, ePassi, Edenred, Tyky Kuntoseteli ja Eazybreak.

Som betalningsmedel tar vi emot: Ticket Duo, Ticket Virike, Virikesedlar, Smartum, ePassi, Edenred, Tyky Motionssedlar och Eazybreak.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.